MSP-Academy Nederland

“De ruimte is het voornaamste organiserende principe in het brein”

Mentale Ruimte

Alles wat we denken, denken we ergens in de ruimte om ons heen: we denken driedimensionaal. Hierbij wordt uitgegaan van het principe: de ruimte is het belangrijkste organiserende principe van het brein. Methodieken zoals familieopstellingen, het Sociaal Panorama en Time Line Therapy kunnen worden verklaard vanuit de principes van de mentale ruimte.

Door voortschrijdend inzicht staat de psychologie voor een belangrijke ommekeer in zienswijze: een paradigma wending. In de psychologische wetenschap was eerst het gedrag, toen de taal bepalend. Hierna werden de cognitieve en neurowetenschappen leidend. In de komende decennia zal het begrip “mentale ruimte” in de psychologie een centrale plaats innemen. De nieuwste wetenschappelijke inzichten wijzen in die richting: in tal van disciplines speelt ‘locatie’ een veel prominentere rol dan eerst voor mogelijk gehouden werd.

Psychotherapie en wetenschappelijk onderzoek worden door mentale ruimte psychologie meer met elkaar verbonden: deze denkwijze slaat een brug tussen ‘spatial cognition’ en ruimtelijke psychotherapieën.
Als we uitgaan van dit nieuwe paradigma, ontstaat er een directe synthese tussen wetenschappelijke theorie en therapeutische praktijk, waardoor therapeutische behandelingen veel effectiever en sneller zijn. Dit is de toekomst, alleen realiseren veel mensen zich dat nog niet.

Doel van de alliantie

De Society for Mental Space Psychology heeft zich ten doel gesteld om mentale ruimte psychologie op de kaart te zetten en te verspreiden. Een van de vele activiteiten is de oprichting van de Nederlandse Academie voor Mentale Ruimte Psychologie. De door de Society gefaciliteerde internationale Academies, zoals ook deze Nederlandse Academie, bieden een cursusprogramma aan waarin therapeutische vaardigheden met nieuwe theoretische inzichten op het gebied van mentale ruimte verweven zijn.

De Nederlandse Academie voor Mentale Ruimte Psychologie is een alliantie, waarin meerdere partners onafhankelijk en zelfstandig een bijdrage leveren, onder hun eigen naam en verantwoordelijkheid en zonder centrale administratie. De aangesloten partners organiseren hun eigen cursusaanbod op het gebied van mentale ruimte psychologie, onder auspiciën van de Society for Mental Space Psychology.

Op deze website vindt u het cursus- en trainingsaanbod voor Nederland voor professionals die hun kennis willen verdiepen en verruimen op het gebied van Mental Space Psychology en dit willen toepassen in hun therapeutische praktijk. Het cursusaanbod zal in de komende jaren nog flink worden uitgebreid, dus houdt deze site in de gaten!

Aansluiten bij de alliantie.

De Nederlandse Academie voor Mentale Ruimte Psychologie is een alliantie, waarin meerdere partners onafhankelijk bijdragen zonder centrale administratie. Vandaar dat u bij ieder aanbod andere namen en adressen vind.
Meer weten?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram