NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR MENTALE RUIMTE PSYCHOLOGIE

Ruimte is het 
primaire organiserende 
principe van het brein

De ruimte is het primaire organiserende principe in de psyche.

Lucas Derks

Lukas Derks

Lucas Derks

Coach / Founder Sociaal Panorama / Trainer
Lucas Derks (1950) is een Nederlandse NLP pionier (1977) die een internationale carriere maakt met zijn ruimtelijke model van menselijke relaties: Het Sociaal Panorama. Vanuit zijn onderzoekende geest ontsproot, op basis van 20 jaar ervaring met dit psychotherapie en coaching-instument, een overkoepelend model: Mentale Ruimte Psychologie. Dit ontwikkelde hij in nouwe samenwerking met een aantal zeer ervaren collega’s, wetenschappers en therapeuten.


Mental Space Psychologie is het nieuwe paradigma voor de hele psychologie: dit klink super ambitieus, maar ja, het gaat echt wel de toekomst worden. Gezien echter de trage ontwikkeling in de sociale wetenschappen zal het nog wel een tijdje science fiction lijken. De inzichten zijn zo veel belovend, en hebben zich in de praktijk al zo waar gemaakt, dat Lucas zijn missie vond in het verder verbreiden hiervan; daartoe werd The Society for Mental Space Psychology opgericht. De laatste 5 jaar gaf hij Mental Space Psychology workshops in Italie, Duitsland, Nederland, Engeland, Japan en Brazilie, waarin hij zijn enthousiasme, inzichten en vaardigheden gemakkelijk op anderen over zag springen. Lucas achtergrond als kunstenaar, wetenschappelijk onderzoeker en psychotherapeut zorgen voor een speciale stijl van overdragen; waarbij plezier en fascinatie voorop staan.
www.sociaalpanorama.nl

Aansluiten bij de alliantie.

De Nederlandse Academie voor Mentale Ruimte Psychologie is een alliantie, waarin meerdere partners onafhankelijk bijdragen zonder centrale administratie. Vandaar dat u bij ieder aanbod andere namen en adressen vind.
Meer weten?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram