NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR MENTALE RUIMTE PSYCHOLOGIE

Ruimte is het 
primaire organiserende 
principe van het brein

Je zekerheden zijn de ketenen van je bestaan.

René Y. Koppelaar

René Koppelaar

René Y. Koppelaar

Coach / Consultant / Trainer
René (1955) heeft o.a. de volgende relevante opleidingen gevolgd en met succes volbracht: Intervisiebegeleider, Master practitioner NLP, Mental Space Psychology en Sociaal Panorama Consultant.
Hij is o.a. werkzaam geweest als:

Afdelingsmanager (120 fte)
Consultant
Trainer
Coach

Door zijn achtergrond, ervaring en overtuigingen is hij in staat om mensen op een respectvolle en deskundige manier te begeleiden naar een evenwichtige toekomst. Hij onderschrijft van harte de ethische codes van de NVNLP, de NVVBC en de NOBCO, waardoor de privacy van zijn klanten is gewaarborgd.

Zijn missie is de clienten zodanig te begeleiden dat het doel bereikt wordt.
www.werkendemensen.nl

Aansluiten bij de alliantie.

De Nederlandse Academie voor Mentale Ruimte Psychologie is een alliantie, waarin meerdere partners onafhankelijk bijdragen zonder centrale administratie. Vandaar dat u bij ieder aanbod andere namen en adressen vind.
Meer weten?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram