MSP-Academy Nederland

Sociaal Panorama Consulent

Lucas Derks

De gecertificeerde 5-daagse opleiding met coaching en team toepassingen.

Lucas A.C. Derks PhD

Het sociaal panorama model is een sociaal psychologisch instrument, waarmee we iemands onbewuste kaart van diens relationele werkelijkheid kunnen helpen wijzigen. Jouw plek in de samenleving heb je onbewust vastgelegd. Daardoor blijf je wie je bent en waar je bent, ook al wil je het misschien anders. Intermenselijke relaties worden in het sociaal panorama model opgevat als cognitieve constructies in de mentale ruimte; we projecteren mensen op een plek, en die plek bepaalt de kwaliteit van onze relaties. Met behulp van het sociaal panorama model kunnen problemen met intieme relaties, zelfvertrouwen, conflicten, macht, families, teams, organisaties, relatief eenvoudig geanalyseerd en opgelost worden. Het Sociaal Panorama is een onderdeel van Mental Space Psychology.

Ang-Poh

Inhoud

Deze training wordt één maal per jaar in Nederland georganiseerd. De inhoud bestaat uit een mix van individueel therapeutisch/coachend werk en toepassingen in teams. In vijf dagen wordt het sociaal panorama in zijn volle diepte verkend; van het verbeteren van intieme relaties, rouwtherapie, mediation tot aan de subjectieve beleving van politieke machtsuitoefening. Ook thema's als onderdrukking en dominantie, het zelfconcept, identificatie, sociale overtuigingen, spirituele entiteiten, sociale persoonlijkheidsprobelemen, sexualiteit en familiewortels komen aan de orde. Dit is NLP op hoog niveau, ingebed in de ontwikkelingen van de Mental Space Psychology van de laatste tien jaar. Hoe herschep je de plek die je in de sociale werkelijkheid inneemt?

Deze training wordt rond Nijmegen in het nederlands, in Abano Terme in Italie in het duits en in Brazilie, India, Japan, Finland en Polen in het engels met vertaling gegeven (zie agenda-workshops). Deze uitgebreide scholing in de toepassing van het sociaal panorama model, is toegankelijk voor iedereen met een NLP-practitioners- of daaraan gelijkwaardige vooropleiding (bij twijfel even contact opnemen met sociaalpanorama@hetnet.nl ). Na voltooiing van de eindopdracht, ontvangen de deelnemers het certificaat `Social Panorama Consultant'. Zij worden ook geregistreerd op een lijst op die website. 

Na afloop zullen de deelnemers de voornaamste methoden om personificaties te veranderen beheersen en hebben zij ook voldoende inzicht in de onderliggende psychologische mechanismen. Het gebruik van de technieken in hun samenhang, geeft aan het Sociaal Panorama zijn grote kracht. Sociaal Panorama Consulenten kunnen dit model zelfstandig en met succes binnen een professionele context toepassen. In deze training worden ook de politieke en organisatiekundige toepassingen behandeld. Het sociaal panorama kan voor therapeuten een praktische en logische vervolgstap zijn na hun ervaring met familieopstellingen. Zowel de familiegeschiedenis als de huidige samenlevingssituatie is behandelbaar met dit model. Voor uw persoonlijke ontwikkeling kan deze opleiding ook veel betekenen; nu begrijpt u beter hoe u uw sociale positie in stand houd en hoe u die doelgericht kunt verbeteren.

De inhoud van de cursus komt grotendeels overeen met de inhoud van de boeken Sociale Denkpatronen of de engelse versie Social Panoramas. Daarbij komen recente ontwikkelingen en de omzetting van de theorie in de technieken. Levende demonstraties voegen veel toe aan wat de literatuur biedt. Vooral de oefening van de technieken onder begeleiding, met gerichte feedback, stimuleert de beheersing van het materiaal. Ook worden thuisopdrachten gedaan.

Programma

 • Het verkrijgen van betrouwbare informatie over het sociaal panorama van mensen.
 • Het gebruik van het sociaal panorama als psycho-diagnostisch instrument.
 • Het bereiken van blijvende verbeteringen in sociale relaties van ieder type.: liefde, haat, machteloosheid, ongelijkwaardigheid, verwevenheid, identificatie en tegenidentificatie.
 • Het gebruik van het sociaal panorama voor de verbetering van gezinnen, teams en andere sociale systemen.
 • De toepassing van het sociaal panorama in de context van onderwijs, training, conflict coaching, onderhandeling en mediation. 
 • Het verstevigen van de zelfervaring: waar het gaat om autonomie, zelfvertrouwen, problemen met eigenwaarde en het veranderen van de identiteit. 
 • Het op gang brengen van persoonlijkheidsveranderingen via het familiepanorama. Hierbij gaat het om een reeks van technische mogelijkheden die vooral nieuwe ingangen bieden in psychotherapie met diepgang. 
 • Het gebruik van het sociaal panorama voor de exploratie en harmonisatie van relaties met overledenen, geesten en goden.
 • Team processen en groepsdynamica met Sociaal Panorama.

Trainings opzet: 

Op de cursusdagen zal veel gestructureerd en onder begeleiding geoefend worden. Daarnaast is er echter ook tijd om in te spelen op wat leeft. 
Dag 1 en 2 fungeren als een introductie. Tussen de 3e, 4e en de 5e dag zit enkele weken. De individuele eindopdracht bestaat uit de toepassing van het familiepanorama met een cliënt. Het verslag van deze opdracht, volle aanwezigheid (gemiste dagen kunnen een jaar later worden ingehaald), samen met het getoonde praktisch kunnen, behoren tot de certificatiecriteria. Er is gedurende de oefeningen genoeg ruimte voor persoonlijke feedback door de trainer.
De uitgereikte literatuur bestaat uit een 60 tal werkbladen + ongeveer 135 pagina's verplichte leesstof uit het boek "Sociale Denkpatronen" of "Spoken in de Kop", beiden van Lucas Derks.
De voertaal in deze cursus is het Nederlands met hier en daar een woordje Engels op de sheets en de flip-overs.

Data

2023

 • 22 en 23 april
 • 6 en 7 en 28 mei

Lokatie

Holthurnsehof, Zevenheuvelenweg 48 a, te Berg en Dal bij Nijmegen

Cursustijden:

 • van 10.00 uur tot 13.00 uur
 • van 14.30 uur tot 18.00 uur

Diversen

De prijs is 970 Euro, inclusief lunches en cursusmateriaal. Dit bedrag dient twee weken voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn op: ING bank rekening 1944555 t.n.v. L.A.C. Derks, Van den Boenhoffstraat 27, 6525 BZ , Nijmegen. Bij ziekte van de cursist of andere overmacht kan de gemiste tijd in de volgende cursus worden ingehaald. Wanneer de docent niet beschikbaar is of de groep te klein is, worden alle betaingen teruggestort.

Trainer(s)

Lucas Derks begon in 1994  met het sociaal panorama. Hij gaf de eerste 5 daagse sociaal panorama consulenten opleiding in 2002. Het sociaal panorama kwam voort uit het werken met submodaliteiten in NLP. De persoonlijke timeline was het prototype. Lucas studeerde kunstacademie en daarna sociale psychologie. Hij promoveerde in 2016 op het onderwerp mentale ruimte psychologie. Hij is actief in de Socitey for Mental Space Psychology en het International Laboratory for Mental Space Research. 

Inschrijfformulier

  NeeJa

  Aansluiten bij de alliantie.

  De Nederlandse Academie voor Mentale Ruimte Psychologie is een alliantie, waarin meerdere partners onafhankelijk bijdragen zonder centrale administratie. Vandaar dat u bij ieder aanbod andere namen en adressen vind.
  Meer weten?
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram